{ "user": { "type": "identify", "id":"", "firstName": "", "lastName": "", "phone": "", "email": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "permission": "" } }
{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
X

için Occasion Önerileri

  Kullanım Koşulları

  KULLANIM KOŞULLARI


  SİTE KULLANICISI, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya hesap oluşturmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.


  1. TANIMLAR


  İşbu kullanım koşullarında yer alan; “SİTE SAHİBİ”, Şirket merkezi Atatürk

  Mh. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C2 Apt. No:2A/13 Ataşehir –

  İstanbul adresinde bulunan, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’ni,“SATICI”, SİTE üzerinden ÜRÜN satışı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi, “SİTE”, “www.occasion.com.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini, “SİTE KULLANICISI”, SİTE'yi ziyaret eden ve/veya kullanan ve/veya SİTE'de hesap oluşturan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi, “ÜRÜN/ÜRÜNLER,” SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulan ürünleri, ifade eder.


  2.KULLANIM KOŞULLARI


  2.1. SİTE SAHİBİ, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SİTE KULLANICISI’nın, SİTE SAHİBİ bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.


  2.2. SİTE KULLANICISI, SİTE’de hesap oluşturması halinde verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.


  2.3. SİTE’de hesap oluşturan SİTE KULLANICISI, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap oluşturan SİTE KULLANICISI'nın şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; SİTE KULLANICISI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE SAHİBİ’nin, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


  2.4. SİTE’de hesap oluşturulurken SİTE KULLANICISI tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğunda değildir. Yanlış bilgi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ’nin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.


  2.5. SİTE KULLANICISI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SİTE SAHİBİ tarafından hesabının kapatılabileceğini, SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda SİTE KULLANICISI'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. SİTE KULLANICISI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SİTE SAHİBİ'nden herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


  2.6. SİTE SAHİBİ, bu koşullar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, oluşturulan hesaba ilişkin bilgileri anonimleştirmek suretiyle istatistiki değerlendirmeler ve pazarlama analizleri için kullanma hakkına sahip olup; SİTE SAHİBİ, yine bu bilgileri anonimleştirmek kaydıyla bir veritabanı üzerinde tasnif edebilir.


  2.7. SİTE KULLANICISI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde SİTE'nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.


  2.8. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.9. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir şekilde SİTE’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, SİTE SAHİBİ'ne aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. SİTE KULLANICISI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.10.SİTE KULLANICISI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SİTE SAHİBİ’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.11.  SİTE KULLANICISI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.


  2.12. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ’nin altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


  2.13.SİTE KULLANICISI, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerikveya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


  2.14. SİTE SAHİBİ, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.


  2.15. İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’nın hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.


  2.16. SİTE SAHİBİ, SİTE'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SİTE SAHİBİ, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.


  2.17. SİTE SAHİBİ, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya tazminatlar için SİTE KULLANICISI’na karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğunu sınırlayan

  hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı

  bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SİTE SAHİBİ’nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.


  2.18. SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar,

  resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran SİTE

  SAHİBİ’nin mülkiyetindedir/SİTE SAHİBİ münhasır kullanım hakkına sahiptir.

  SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması,

  değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler

  kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde

  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai

  yaptırıma maruz kalacaktır.


  2.19.  SİTE SAHİBİ, dilediği tarihte, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak

  feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. SİTE KULLANICISI’nın kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devri, hükümsüzdür.


  2.20.  SİTE SAHİBİ mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.


  2.21. SİTE KULLANICISI, SİTE’de oluşturduğu hesabını SİTE üzerinden sonlandırabilir. Oluşturulan hesabın sonlandırılması; SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de hesap oluştururken, SİTE’de dolaşım gerçekleştirirken ve/veya alışveriş gerçekleştirirken işlenen kişisel verilerinin imha edileceği anlamına gelmemekte olup, bu veriler aydınlatma metinlerinde belirtilen süreler ve amaçlar dahilinde saklanabilecek ve saklama süresinin sona ermesini takiben SİTE SAHİBİ’nin periyodik imha sürecine dahil edilerek imha edilecektir.


  2.22.  SİTE SAHİBİ; telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS gibi kanallarla yapılacak genel veya özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmak amacına yönelik olarak onay vermesi halinde SİTE KULLANICISI ile belirlenen vasıtalarla temasa geçebilir.


  2.23. SİTE KULLANICISI’na; pazarlama, reklam, tanıtım yapılması ve benzeri amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla açıkça onayı talep edilmektedir. Bu onay talebine olumlu yanıt verilmesi halinde, yine SİTE KULLANICISI’nın onayına göre kendisine e-posta, kısa mesaj (sms) ve/veya telefon araması olarak ticari elektronik iletişim yapılabilmektedir. SİTE KULLANICISI dilediği zaman bu ticari iletişimleri almamak için bilgilendirme listesinden çıkartılmayı talep edebilir veya tarafına gönderilmiş olan e-postaların altında bulunan linke tıklayarak ya da kısa mesajların alt kısmında bulunan reddetme prosedürünü izleyerek bilgilendirme listesinden çıkabilir yahut SİTE’ye üye olması halinde üyelik hesabındaki bildirim ayarlarından iletişim tercihlerini yönetebilir.


  2.24. SİTE KULLANICISI, SİTE’nin veya SİTE’nin de içerisinde bulunduğu ticari işletmenin SİTE SAHİBİ tarafından üçüncü bir kişiye devri halinde SİTE SAHİBİ’nin işbu kullanım koşulları kapsamındaki tüm hak ve sorumluluklar ile birlikte SİTE’ye ait veri tabanının da ilgili üçüncü kişiye devrolacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  2.25.  SİTE SAHİBİ’nin SİTE’de yer alan ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmadığı ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olduğu hallerde;

  SİTE’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir

  sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. SİTE SAHİBİ, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. SİTE’de yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle SİTE SAHİBİ’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, SİTE SAHİBİ’ne ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.


  3. SATIŞ KOŞULLARI


  3.1. Satış koşulları ayrıntılı olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmektedir.


  3.2. SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, SİTE KULLANICISI tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak SİTE KULLANICISI’na teslimini gerçekleştirecektir.


  3.3. SİTE KULLANICISI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte SİTE KULLANICISI’na kargo yoluyla veya elektronik ortamda kalıcı verici saklayıcısı aracılığıyla tebliğ edilecektir.


  3.4. SİTE KULLANICISI, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işlemden bizzat sorumlu olacak, söz konusu işlemlerin üçüncü kişiler ad ve hesabına gerçekleştiğini iddia edemeyecektir.


  3.5. SİTE üzerinden satışı gerçekleştirilen ÜRÜNLER’in bütün hak ve sorumlulukları ilgili ÜRÜN’ün SATICI’sına ait olup bu ÜRÜNLER arasında seçim yapma ve sipariş verme takdiri tamamen SİTE KULLANICISI’na aittir. SİTE SAHİBİ’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket ettiği hallerde, ÜRÜNLER’in SİTE’de yer alan ve ÜRÜN’ün niteliği gereği sahip olması beklenen özelliklerinden dolayı SİTE SAHİBİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunamaz.


  3.6. SİTE KULLANICISI, SİTE SAHİBİ’nin kendisine doğrudan ürün satışı yapmadığı hallerde, SİTE üzerinden herhangi bir SATICI’dan yapacağı satın alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde SİTE SAHİBİ’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile hareket ettiğini, bu nedenle bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, kendisine karşı sadece SATICI’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda SİTE KULLANICISI, SİTE’de satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca SATICI’nın sorumlu olduğunu ve SİTE SAHİBİ’nin buradaki sorumluluğunun elektronik ticaret ortamına uygun platform sağlamak üzere mevzuatta belirtilenlerle sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’na doğrudan satış yaptığı hallerde SATICI’ya ilişkin beyan ve taahhütlere tabi olacaktır.


  4. SATIŞ TARİHLERİ


  4.1. SİTE KULLANICISI, SİTE’nin yalnızca SİTE SAHİBİ tarafından belirlenen tarih aralıklarında SİTE KULLANICISI’na alışveriş için açık olacağını, SİTE SAHİBİ tarafından belirlenen tarihler dışında Platform üzerinden alışveriş yapılamadığını, SİTE’nin alışveriş için açık olduğu tarihlerde değişiklik yapma yetkisinin tamamen SİTE SAHİBİ'ne ait olduğunu ve SİTE SAHİBİ’nin, belirlenen tarihler dışında ya da sistemsel hatalar sebebiyle SİTE üzerinden sipariş verilmesi halinde bu siparişleri iptal etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.


  5. CAYMA HAKKI


  5.1. ÜRÜN satın alan SİTE KULLANICISI, yasa gereği mesafeli sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar Ön Bilgilendirme Formu'nda, Cayma Hakkı Bildirimi’nde ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir.


  6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


  6.1. SİTE SAHİBİ, SİTE KULLANICISI’nın SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SİTE SAHİBİ, bu kapsamda SİTE KULLANICISI’nın sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan aydınlatma metinlerine ve açık rıza vermiş olması halinde sunulan açık rıza beyanlarına uygun olarak toplamakta,kullanmakta, aktarmakta ve açıklanan diğer şekillerde işleyebilmektedir. Sayılan

  bu metinler, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel

  verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili

  olarak daha fazla bilgi için aydınlatma metinlerimizi ve açık rıza

  formlarımızda yer alan yöntemleri inceleyerek haklarınızı kullanabilirsiniz.


  6.2.  SİTE SAHİBİ söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.


  6.3. SİTE KULLANICISI, SİTE’de yer alan SİTE SAHİBİ’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SİTE SAHİBİ ile her zaman iletişime geçebilir.


  7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


  SİTE KULLANICISI ve SİTE arasında bağlayıcı bir sözleşme niteliğinde olan işbu Kullanım Koşulları hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu koşullar kapsamında SİTE KULLANICISI’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kabul edilmektedir.


  İşbu Kullanım Koşulları SİTE KULLANICISI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

  WEBSİTESİ ÜYELİK FORMU


  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Eren Perakende ve Tekstil Anonim

  Şirketi (“Biz”, “Eren Perakende”) olarak sizleri (“Üye”), https://www.occasion.com.tr alan adlı internet sitesi (“Websitesi”)

  üzerinden gerçekleştirdiğiniz Websitesi üyeliğiniz (“Üyelik”) esnasında ve Üye olarak Websitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz

  alışverişleriniz esnasında elde edilen verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla

  aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

  Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No: 2A/14 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu 747512 sicil numaralı Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi

  Kişisel verileriniz;

  Veri KategorisiVeri Türüİlgili Kişiİşleme Amacıİşlememizdeki Hukuki SebepToplama YöntemiVeri AktarımıKimlikAd SoyadÜye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisiİlgili Kişi’nin Üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesiİlgili Kişi ile Üyelik sözleşmesinin kurulması için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikUyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.Sosyal Medya Hesabı ile Üye Olmak İsteyen Websitesi ZiyaretçisiSosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile, otomatikWebsitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren ÜyeMesafeli satış sözleşmesinin tarafının belirlenebilmesiİlgili Kişi ile mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olmasıSipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikUyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile, İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması ve sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturada İlgili Kişi’nin Ad Soyad verisine yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olmasıİlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesiDüzenlenecek irsaliyede ‘sipariş verenin Ad Soyad’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesiKimlikDoğum TarihiÜye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisiİlgili Kişi’nin Üyelik için yaşının doğrulanabilmesiİlgili Kişi ile Üyelik sözleşmesinin kurulması için Doğum Tarihi verisini işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikUyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.İletişimE-Posta AdresiÜye Olmak İsteyen Websitesi ZiyaretçisiGerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesiÜye ile iletişime geçebilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıÜyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikİleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla E-Posta gönderme hizmeti alınan kuruluş ile paylaşılacaktır.Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesiÜye’nin aydınlatılmış açık rızasıİlgili Kişi’nin şifresini unutması halinde şifre sıfırlama işlemi için gerekli yönlendirmenin yapılabilmesiİlgili Kişi’nin Websitesi’ne erişimini tekrar sağlayabilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olmasıSosyal Medya Hesabı ile Üye Olmak İsteyen Websitesi ZiyaretçisiGerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesiÜye ile iletişime geçebilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıSosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile, otomatikÜye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesiÜye’nin aydınlatılmış açık rızasıWebsitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üyeİlgili Kişi’ye e-arşiv fatura gönderilebilmesi213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturanın elektronik ortamda İlgili Kişi’ye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olmasıSipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikİletişimTelefon NumarasıÜye Olmak İsteyen Websitesi ZiyaretçisiÜye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesiÜye’nin aydınlatılmış açık rızasıÜyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikVeri türlerine göre yapılan aktarım tablonun ilgili satırlarında belirtilmiştir.İletişimTelefon NumarasıWebsitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üyeİlgili Kişi ile gerekli durumlarda siparişi hakkında iletişime geçilebilmesiÜye ile iletişime geçebilmemiz kapsamında Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıSipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikElektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile ve teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile paylaşılacaktır.İletişimAdresÜyeİlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesiMüşteri memnuniyeti kapsamında İlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi bakımından Adres verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıAdres bölümünün doldurulması vasıtası ile, otomatikYapılmıyor.Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üyeİlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesiDüzenlenecek irsaliyede ‘malın gönderileceği yer’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesiSipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikMevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile paylaşılacaktır.İlgili Kişi‘nin satın aldığı ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesiMesafeli satış sözleşmesinin ifası için Adres verisini işlememizin gerekli olmasıMüşteri İşlemSipariş BilgisiWebsitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üyeİlgili Kişi tarafından geçmiş sipariş bilgilerinin görüntülenebilmesi, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesiİlgili Kişi’nin mesafeli satış sözleşmesinden doğan cayma, iade gibi haklarını kullanması için Sipariş Bilgisi verisini işlememizin zorunlu olmasıSiparişte bulunulması vasıtası ile, otomatikYapılmıyor.PazarlamaAlışveriş GeçmişiWebsitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üyeİlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı verilerine e-arşiv faturada yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olmasıAlışverişin yapılması vasıtası ile, otomatikMevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla e-arşiv uygulaması ve sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.İlgili Kişi’ye alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunulabilmesiMüşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi doğrultusunda İlgili Kişi’nin alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunabilmemiz bakımından ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıİlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesiDüzenlenecek irsaliyede ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesiDiğerCinsiyetÜye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisiİlgili Kişi’nin cinsiyetine göre kendisine ürün önerilebilmesiİlgili Kişi’ye ürün önerisinde bulanabilmek kapsamında Cinsiyet verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıÜyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatikYapılmıyor.DiğerFavori ÜrünÜyeÜye’nin beğendiği ürünlere kolay erişim sağlayabilmesiÜye’nin alışveriş deneyiminin kolaylaştırabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıÜrünlerin favorilere eklenmesi vasıtası ile, otomatikYapılmıyor.DiğerAd Soyad, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Adres, EPosta Adresi, Sipariş Bilgisi, Alışveriş Geçmişi, Cinsiyet, Favori ÜrünTabloda Yer Alan Tüm İlgili Kişilerİlgili Kişi’nin müşteri deneyiminin artırılabilmesi ve kişiselleştirilebilmesi için müşteri sistemimize kaydedilebilmesiMüşteri segmentasyonumuzun oluşturularak bunun İlgili Kişi’ye ayrıcalıklı hizmet sunulmasında kullanılması kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıMüşteri sistemi vasıtası ile, otomatikVeri türlerine göre yapılan aktarım tablonun ilgili satırlarında belirtilmiştir.DiğerTelefon Numarası, E-Posta AdresiTabloda Yer Alan Tüm İlgili KişilerPerformans reklam kanallarında kullanılarak reklamların isabetli hale getirilebilmesiİlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş ürün ve hizmetlere yönelik reklamların sunulması kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olmasıTablonun ilgili satırlarında belirtilen toplama yöntemleri vasıtası ilePerformans reklam hizmeti sunan şirketler ile bu hizmetin sunulabilmesi amacıyla paylaşılacaktır.


  *Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile

  paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere

  sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma

  hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.


  *Müşteri segmentasyonumuzun oluşturulması için işlenen tüm veri türleri; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi

  yönetimi, yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, hedefli pazarlama ve kişiselleştirme çalışmaları, kullanıcı deneyimi

  testleri ve Website iyileştirme çalışmaları kapsamında, bu hizmetlerin alındığı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı,

  anılan hizmetlerin alınabilmesi amacıyla yapılmakta ve sağlanan hizmetin doğası gereği gerçekleşmektedir. Sayılan amaçlar

  dışında bir aktarım amacı söz konusu olursa bu Aydınlatma Metni gerektiği şekilde güncellenecektir.

  Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  Kişisel verilerinizin;

  bilgi edinme;

  talep etme;

  itiraz etme.

  Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

  Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.


  Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Occasion markası olarak;


  Occasion markamız altında satış ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede

  bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetinizin

  değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere

  yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sizlere kısa mesaj ve elektronik posta

  göndermemiz ile sizlerle telefon vasıtası ile iletişim kurmamız ticari elektronik iletişim kapsamında olduğundan, sizlerle bu

  amaçlarla ticari elektronik iletişim yapabilmemiz için yukarıda yazılı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir.


  Bu nedenlerle paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinizin sizlerle ticari elektronik iletişim yapılması için kullanılıp

  kullanılamayacağı konusunda sizden açık rızanızı talep etmekteyiz.

  Önemle belirtmek isteriz ki; ticari elektronik ileti gönderimi hiçbir surette sizin açık rızanız olmadan yapılmayacaktır. Bu

  konudaki karar tamamen sizin takdirinizde olup bizler bu konuda size bir zorlamada bulunmamaktayız.


  Bu işaret kutucuğunu (checkbox) işaretleyerek vereceğiniz açık rıza kararınızı, öncesinde yer alan Aydınlatma Metni

  doğrultusunda almanızı hatırlatır, seçiminizin bizlerle olan ilişkinize dair herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağını

  bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Böyle bir olumsuzluk hissettiğiniz anda kvkk@erenperakende.com adresinden

  bizlere bilgi verebilirsiniz.

  Bu işaret kutucuğunu onaylamanız, iletişim verilerinizin sizlerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işleneceği

  anlamına gelecektir. Kutucuğun işaretlenmemesi halinde açık rızanız olmadığı kabul edilecek ve iletişim verileriniz ticari

  elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmeyecektir.

  FAVORİLERE EKLENDİ

  Ürün favori listenize eklendi.

  Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

  Tamam